Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI ĐẦU VÀO VÀ KIỂM TRA LẠI LỊCH THI NGÀY 26/9/2017 [26/09/2017]

Ngày 25/9/2017, Trường ĐHNN đã tổ chức thi đầu vào dành cho những sinh viên đăng ký tài khoản trễ hạn, tuy nhiên do sự cố về mạng Internet nên không thể tổ chức đúng thời gian và Trường đã hoãn đợt thi và dời lich thi sau một ngày (đã thông báo trực tiếp tại các phòng thi). Nay, Trường thông báo để sinh viên đăng ký thi đầu vào được biết và kiểm tra lại thông tin ngày thi trên tài khoản cá nhân và đến thi đúng thời gian.

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký sau ngày 25/9/2017 sẽ được xếp lịch thi bổ sung vào ngày 29/9/2017, đề nghị sinh viên liên tục theo dõi lịch thi trên tài khoản cá nhân.