Đăng nhập
THÔNG BÁO THI ĐẦU VÀO BỔ SUNG DÀNH CHO NHƯNG SINH VIÊN ĐÃ CÓ LỊCH THI NGÀY 24/9/2017 NHƯNG KHÔNG THAM GIA DỰ THI [24/09/2017]

Ngày 24/9/2016 trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế học Ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2017-2018, gồm các trường ĐH Kinh tế, Sư phạm, Y dược, Ngoại ngữ, Nghệ thuật và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất, đồng thời đã lên danh sách kiểm tra cho các ngày 25 và 26/9/2017 (xuất 1 bắt đầu lúc 16h30). Theo thống kê số lượng hiện nay vẫn còn một số sinh viên của các trường / khoa nói trên chưa tham dự kiểm tra ngày 24/9 hoặc chưa được xếp lịch kiểm tra đầu vào ngày 26/9. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh không kiểm tra đầu vào sẽ không được xếp cấp độ và sẽ không đăng ký lớp học được. Để số sinh viên này kịp đăng ký lớp học phần và theo học trong học kỳ 1 này trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào cho sinh viên các trường / khoa nói trên thêm ngày 29/9/2017 (xuất 1 bắt đầu lúc 16h30). Sinh viên muốn tham gia kiểm tra phải hoàn thành các thủ tục sau đây:

1. Đối với sinh viên chưa đăng ký tài khoản trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (NNKC): Đăng ký tài khoản trên trang web này (theo đường link sau, tải file nén về, mở file Hướng dẫn sử dụng trang web Quản lý NNKC và làm theo hướng dẫn để đăng ký và làm các bước tiếp theo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat). Sau đăng ký tài khoản thành công, đăng nhập vào tài khoản, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ, chọn học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh. Nếu không đăng ký được sinh viên đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong giờ hành chính trước 17h00 ngày 28/9/2017 để được xử lý.

2. Đối với sinh viên chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh: Đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký (xem hướng dẫn ở Mục 1).

3. Sinh viên đã được xếp lịch kiểm tra ngày 24, 25 và 26/9/2017 nhưng không kiểm tra: Tải đơn theo mẫu dưới đây, vào tài khoản của mình, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ, xem thông tin về lịch thi đã được xếp và điền đầy đủ thông tin vào đơn, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐHNN, hạn cuối là 17h00 ngày 28/9/2017.

4. Những sinh viên đã hoàn thành thủ tục ở Mục 1&2 nhưng chưa được xếp kiểm tra đầu vào ngày 24/9 sẽ được xếp kiểm tra vào 1 trong 2 ngày 25&26/9/2017.

5. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, trước 15h00 các ngày thi, sinh viên vào tài khoản của mình xem lịch thi  và vào mục Thông báo để xem Hướng dẫn thủ tục dự thi và cách làm bài thi trên máy tính để dự thi theo đúng lịch. Đây là đợt thi cuối cùng dành cho sinh viên của các trường / khoa học NNKC trong học kỳ 1 năm học 2017-2018. Nếu sinh viên không dự thi, sinh viên sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ học NNKC của mình sau này.

Mẫu đơn đính kèm.

 

Số: ……./TL-NNKC-ĐHNN                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

 

                 Kính gửi: - Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                                  - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

 

Tôi tên là:………………………………………………………………………

Mã SV:…………………………………………………………………………

 Ngành học :……………………………………………………………………

 Trường / khoa :………………………………………………………………..

 Số ĐT liên hệ:.....................................................................................................

 Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,xuất   ..  h…    phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

 Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………....

……………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính đề nghị Bộ phận QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào ngày: 28/9/2016.

 Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                                           Thừa Thiên Huế, ngày       tháng    năm 201….  

                                                                                      Người làm đơn