Đăng nhập
THÔNG BÁO  [14/09/2017]

Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả xem lại bài thi hết cấp độ A1, A2 (các lớp học lại lần 2 đợt 3 năm học 2016-2017). Sinh viên vào tào khoãn cá nhân để xem kết quả thi.