Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NNKC VÀ ĐĂNG KÝ ÔN TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH&CĐ HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA TRƯỚC NĂM 2013 [25/05/2017]

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1

và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH&CĐ hệ Chính quy

tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

 

Để đáp ứng nhu cầu thi chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH&CĐ hệ Chính quy không thuộc diện đã và đang học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức thi cho những đối tượng trên.Kế hoạch cụ thể như sau:

·        Đợt thi dự kiến: Các ngày 22, 23, 24, 25, 26/07/2017 (ngày 22, 23 thi cả ngày, các ngày 24, 25, 26 thi từ 16h00)

·        Địa điểm thi : Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

·        Đối tượng dự thi:

o   Sinh viên ĐH&CĐ hệ chính quy các khóa TSĐH từ năm 2012 trở về trước (đối với ĐH Y Dược từ khóa TSĐH 2013 trở về trước) thuộc Đại học Huế;

o   Sinh viên liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy các trường ;

o   Sinh viên ĐH&CĐ hệ chính quy các trường CĐ và ĐH ngoài Đại học Huế.

·        Hình thức thi :

o   Tiếng Anh A2: Thi trên giấy

o   Các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 và B1 Tiếng Việt dành cho người nước ngoài : Thi trên giấy

o   Tiếng Anh B1: Thi trên máy tính

·        Thời gian đăng ký và làm thủ tục dự thi: 26/06/2017 đến ngày 08/07/2017;

o   Thời gian đăng ký ôn tập: 29/05 đến 30/06/2017;

o   Ôn tập từ ngày 17/06 đến 21/07/2017;

 

·        Hồ sơ đăng ký:

o   Gồm có Phiếu đăng ký dự thi có dán  2 ảnh cỡ 3x4 cm (Phiếu dự thi có tại địa điểm thu hồ sơ, ảnh thẻ 3x4 ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh);

o   Bản photo thẻ sinh viên, CMND (1 bản) hoặc giấy xác nhận của cơ sở đào tạo (trường hợp mất thẻ SV).

·        Địa điểm thu hồ sơ đăng ký và lệ phí dự thi :

o   Phòng AI.3 -Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế – 57 Nguyễn Khoa Chiêm (vào cổng chính, rẻ giảng đường A bên phía phải);

o   Lệ phí thi: 450.000đ;

o   Lệ phí Ôn tập: 450.000đ.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký ôn tập tiếng Anh B1 sẽ được phát thẻ tài khoản học và thi thử trực tuyến trên thẻ miễn phí, ôn tập tiếng Anh A2 sẽ được phát 10 bộ đề ôn (có cập nhật mới) miễn phí.

Đề nghị tất cả các thí sinh có nhu cầu ôn tập, dự thi làm thủ tục, nộp hồ sơ và lệ phí thi đúng thời gian và địa điểm trên. Mọi thông báo và các thông tin liên quan đến kỳ thi được đăng tải tại website: http://hucfl.edu.vn/vi hoặc http://flts.hueuni.edu.vn. VÀ Trang facebook: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/