Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 VÀ TIẾNG ANH A2 NNKC [17/04/2017]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HOC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 VÀ TIẾNG ANH A2 PHÒNG HỌC CỤ THỂ NHƯ SAU:

XUẤT TỐI THỨ 2,4,6: PHÒNG AIV.2, AIV.3 , DANH SÁCH SẼ ĐƯỢC DÁN TẠI PHÒNG HỌC;

XUẤT TỐI THỨ 3,5,7: PHÒNG AIV.2, AIV.3 , DANH SÁCH SẼ ĐƯỢC DÁN TẠI PHÒNG HỌC;

XUẤT CẢ NGÀY THỨ 7, SÁNG CHỦ NHẬT: PHÒNG AIV.2, AIV.3;

TIẾNG ANH A2: PHÒNG AIV.4;