Đăng nhập
NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 và 1/5 [04/04/2017]

Theo Công văn 361/ĐHH-VP của Đại học Huế và Công văn 259/ĐHNN-TCHC của trường Đại học Ngoại ngữ, phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đối với các lớp Đại học Chính quy, Không chính quy, Ngoại ngữ không chuyên, Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh tại Trường như sau:

- Giổ tổ Hùng Vương được nghỉ 01 ngày: 10/3 Âm lịch, tức ngày 06/4/2017 Dương lịch;

- 30/4 và 1/5 được nghỉ 04 ngày từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.

Vậy phòng xin thông báo để giảng viên, sinh viên và học viên chủ động sắp xếp kế hoạch của mình.