Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN DÀNH CHO SV THUỘC PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ VÀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2016-2017 [03/04/2017]

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ mở các nhóm học phần dành cho SV Đại học Huế học tại Phân hiệu Quảng Trị. Cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân, chuyển tiếp cấp độ từ A2 lên B1 (đối với SV đã học xong A2)

Bước 2: Chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ II - năm học 2016-2017

Bước 3: Chọn nhóm đã được sắp xếp dành riêng dưới đây.

Đề nghị SV năm 1 đã thi đầu vào hoặc chưa đăng ký học, đăng ký chọn nhóm học Tiếng Anh A1 (Nhóm 81),

SV năm 2 đã học xong tiếng Anh A2 thì tiếp tục đăng ký vào 2 nhóm Tiếng Anh B1 nhóm 81 và 82.

Lịch học bắt đầu từ 15/4/2017.

Đối với sinh viên đã học xong 2 tiếng Anh A2 nhóm 99,100 ở học kỳ I năm học 2016-2017 sẽ thi kết thúc học phần (dự kiến) ngày 5/5/2017.

Vì vậy đề nghị SV những nhóm trên lưu ý và SV các trường tại Huế không được đăng ký vào những nhóm này.