Đăng nhập
KẾ HOẠCH ÔN THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN VÀ CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHO ĐỢT THI THÁNG 5/2017  [22/03/2017]

Để tạo điều kiện cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế ôn và thi đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên và chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài bậc 3/6 (B1) và bậc 2/6 (A2), trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ mở các lớp ôn thi cho sinh viên của Đại học Huế, đặc biệt là sinh viên khóa tuyển sinh đại học 2013. Kế hoạch cụ thể cho đợt thi chứng chỉ tổ chức trong tháng 05/2017 như sau:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký và ôn thi:

- Đăng ký: từ 23/03 đến 23/04/2017;

- Ôn thi: từ 15/04 đến 19/05/2017 vào các buổi tối của các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật;

- Thi thử trên máy tính tại trường Đại học Ngoại ngữ: 17/05/2017;

- Thi lấy chứng chỉ (dự kiến): từ 20 đến 24/05/2017.

- Địa điểm đăng ký ôn thi: Tại phòng Đào tạo Đại học của các trường / khoa (nếu có tổ chức ghi danh) hoặc phòng A.I.3 Nhà A trường Đại học Ngoại ngữ.

- Địa điểm ôn thi: Tại các trường / khoa (nếu có tổ chức) và trường Đại học Ngoại ngữ.

3. Số tiết ôn thi:  

- 10 buổi x 03 tiết = 30 tiết;

          4. Nội dung ôn thi: 

- Giảng viên sẽ ôn lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản, giải mẫu các đề thi có định dạng như định dạng đề đang được sử dụng để thi, hướng dẫn và luyện tập các kỹ năng thi trên máy tính. 

- Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6: Sinh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử 10 đề thi online do Trường biên soạn.

- Ôn thi các chứng chỉ khác: Sinh viên được cấp 05 bộ đề ôn.

Bộ đề ôn này thay đổi thường xuyên các phần theo mỗi đợt thi. Hiện nay có 1 số quầy photo ngay trước Trường có bán các bộ đề ôn thi (In ra trên giấy và đĩa kèm theo) không được cập nhật nội dung theo mỗi đợt ôn. Sinh viên không nên ôn theo các bộ đề ôn trên giấy này và Trường cũng không chịu trách nhiệm về những bộ đề ôn này vì không phải do Trường cung cấp.