Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP A2, B1 [17/02/2017]

1. Lớp Tiếng Anh A2 bắt đầu học từ Thứ hai (20/02/2017) tại phòng A.III.8, A.III.9

 (Học vào các buổi tối 2,4,6 - danh sách dán tại phòng học)

2. Các lớp Tiếng Anh B1 bắt đầu học từ Thứ hai (20/02/2017) tại phòng A.IV.2, A.IV.3, A.IV.4, A.IV.6

(Học vào các buổi tối 2,4,6 - danh sách dán tại phòng học)

3. Các lớp Tiếng Anh B1 bắt đầu học từ Thứ ba (21/02/2017) tại phòng A.IV.2, A.IV.3, A.IV.4, A.IV.6

(Học vào các buổi tối 3,5,7 - danh sách dán tại phòng học)

4. Lớp Tiếng Anh B1 bắt đầu học từ Sáng thứ bảy và cả ngày chủ nhật (Từ 18/02/2017) tại phòng B.II.2 ( danh sách dán tại phòng học)

5. Lớp Tiếng Anh B1 bắt đầu học từ Sáng Chủ nhật và cả ngày thứ bảy (Từ 18/02/2017) tại phòng B.II.3 ( danh sách dán tại phòng học). Những sinh viên muốn đổi lịch học liên hệ cô Tâm tại phòng A.I.3 (Điện thoại: 01207487034 ) để được giải quyết.

Lưu ý: Sinh viên muốn đăng ký dự thi Ngoại ngữ không chuyên phải vào tài khoãn cá nhân để đăng ký thi (Nếu sinh viên không đăng ký trên tài khoãn sẽ không có tên trong danh sách dự thi)