Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHÒNG HỌC CÁC LỚP ÔN TẬP NNKC B1, A2 TIẾNG ANH [12/12/2016]

Sau thời gian đăng ký, Phòng Đào tạo thông báo thời gian và phòng học các lớp ôn tập NNKC B1, A2 Tiếng Anh như sau, sinh viên đã đăng ký ôn tập, theo dõi đúng xuất đăng ký để tham gia.

Thời gian học:

  • Sáng : 7h30 đến 10h30;
  • Chiều: 13h30 đến 16h30;
  • Tối: 17h30 đến 20h30;

Lịch và phòng học:

  1. Tiếng Anh A2: Tối 2,4,6, Phòng AIII.8;
  2. Tiếng Anh B1:
  • Tối 3,5,7, Phòng AIV.6;
  • Tối 2,4,6, Phòng Phòng AIV.1; (lưu ý, xuất ôn này có thể tách thành 2 nhóm do số lượng lớp đông), (phòng dự kiến là AIV.2);
  • Sáng Thứ 7, Cả ngày CN, Phòng AIV.2;
  • Cả ngày Thứ 7, Sáng CN, Phòng AIV.3; (lưu ý, xuất ôn này có thể tách thành 2 nhóm do số lượng lớp đông), (phòng dự kiến là AIV.1);

Đề nghị các bạn đã đăng ký, theo dõi thời gian và phòng học để tham gia đúng giờ.