Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO ĐỢT THI THÁNG 12 NĂM 2016 [02/11/2016]

         Để tạo điều kiện cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế ôn và thi đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn bậc 3/6 (B1) và tiếng Anh bậc 2/6 (A2), trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ phối hợp với Quý Trường / Khoa để mở các lớp ôn thi cho sinh viên của Quý Trường / Khoa, đặc biệt là sinh viên khóa tuyển sinh đại học 2013. Kế hoạch cụ thể cho đợt thi chứng chỉ tổ chức trong tháng 12/2016 như sau:

1. Thời gian đăng ký và ôn thi:

- Đăng ký: từ 07/11/2016 đến 30/11/2016;

- Ôn thi: từ 26/11/2016 đến 18/12/2016;

- Thi thử trên máy tính tại trường Đại học Ngoại ngữ: 11/12/2016;

- Thi lấy chứng chỉ (dự kiến): từ 24 đến 27/12/2016.

2. Số tiết ôn thi:  

- 10 buổi x 03 tiết = 30 tiết vào các buổi tối của các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật;

          3. Nội dung ôn thi: 

- Giảng viên sẽ ôn lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản, giải mẫu các đề thi có định dạng như định dạng đề đang được sử dụng để thi, hướng dẫn và luyện tập các kỹ năng thi trên máy tính. 

- Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6: Sinh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử 10 đề thi online do Trường biên soạn.

- Ôn thi các chứng chỉ khác: Sinh viên được cấp 05 bộ đề ôn.

- Bộ đề ôn này thay đổi thường xuyên các phần theo mỗi đợt thi. Hiện nay có 1 số quầy photo ngay trước Trường có bán các bộ đề ôn thi (In ra trên giấy và đĩa kèm theo) không được cập nhật nội dung theo mỗi đợt ôn. Sinh viên không nên ôn theo các bộ đề ôn trên giấy này và Trường cũng không chịu trách nhiệm về những bộ đề ôn này vì không phải do Trường cung cấp.

 4. Ghi danh và ôn thi tại trường Đại học Ngoại ngữ: Ngoài đăng ký tại các trường, phòng Đào tạo & Công tác HSSV của các Trường / Khoa thông báo cho sinh viên liên hệ đăng ký tại Phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A.I.3 nhà A) trong khoảng thời gian từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 30/11/2016.

           5. Kinh phí ôn tập: 450.000đ/sinh viên.