Đăng nhập
GIẢI THÍCH VỀ VIỆC HẠ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀO NĂM 2017  [05/10/2016]

Vừa qua Đại học Huế đã có Công văn số 1181/ĐHH-ĐTĐH ngày 03/10/2016 về việc hạ chuẩn đầu ra cho sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) tốt nghiệp đại học từ nay (03/10/2016) cho đến năm 2017. Rất nhiều sinh viên đã liên hệ hỏi về vấn đề này. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) giải thích rõ hơn cho sinh viên như sau:

1. Theo Công văn này, điều kiện về ngoại ngữ không chuyên để sinh viên của ĐHH tốt nghiệp từ nay cho đến hết năm 2017 là chứng chỉ A2 (bậc 2/6). Đối với sinh viên tốt nghiệp từ 2018 về sau vẫn là chứng chỉ B1 (bậc 3/6);

2. Nếu sinh viên đã đạt chứng chỉ B1 thì không cần phải có chứng chỉ A2 vì B1 cao hơn A2;

3. Để thi chứng chỉ A2 sinh viên vẫn phải học xong cả 3 cấp độ A1, A2 và B1 (học xong 1 cấp độ tức là điểm Quá trình của cấp độ đó phải từ 50 điểm trở lên và không nợ học phí) và phải đạt hết cấp độ A1 (đạt 1 cấp độ là thi hết cấp độ đạt được tổng điểm tối thiểu là 50 điểm và điểm mỗi kỹ năng Nghe và Nói từ 5 điểm trở lên, Đọc và Viết từ 8 điểm trở lên). Muốn biết đủ điều kiện dự thi chứng chỉ A2 hay B1 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu Thi chứng chỉ/ Đăng ký dự thi chứng chỉ sẽ rõ. Sinh viên phải phân biệt thi chứng chỉ A2 (được tổ chức như thi chứng chỉ B1, sinh viên phải đăng ký trong Menu thi chứng chỉ, phải nộp ảnh và thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ A2) với thi hết cấp độ A2 (được tổ chức khi sinh viên học hết cấp độ, sinh viên không cần đăng ký mà do phòng Đào tạo xếp lịch thi, thi đạt sẽ qua cấp độ A2 và chỉ là 1 điều kiện để sau này thi chứng chỉ B1 chứ không được cấp chứng chỉ A2); 

4. Trường ĐHNN vẫn khuyến cáo sinh viên tốt nghiệp năm 2017 tự đánh giá khả năng của mình và nên thi chứng chỉ B1 vì mấy lý do sau đây:

4.1. Bộ đề ôn thi chứng chỉ tiếng Anh B1 cũng như quy trình ôn thi chứng chỉ này của trường ĐHNN đã hoàn chỉnh (có ôn tập, có tự thi thử ở nhà và thi thử ở trường ĐHNN) nên việc ôn thi chứng chỉ này đạt kết quả tốt hơn so với thi chứng chỉ tiếng Anh A2. Các chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên khác không có ôn thi chứng chỉ A2;

4.2. Chứng chỉ B1 không chỉ là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp mà còn là điều kiện bắt buộc về ngoại ngữ để sinh viên xin việc cũng như học lên sau đại học sau này. 

Đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng nói trên cập nhật thông tin để thực hiện./.