Đăng nhập
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG HỌC, GIỜ HỌC ÔN TẬP B1 TIẾNG ANH [04/10/2016]

SV Tải file đính kèm để xem danh sách phòng học và lớp học cụ thể.

http://www.mediafire.com/file/2pqwl9cvqca0qqy/DANH+SACH+ON+THI+B1+DOT+29THANG10.xls