Đăng nhập
V/v kéo dài thời gian đăng ký ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 3/6 (B1) và 2/6 (A2) cho sinh viên Đại học Huế [03/10/2016]

Để tạo điều kiện cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế ôn và thi đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ kéo dài thời gian đăng ký ôn thi cho sinh viên đăng ký dự thi đợt 4 năm 2016 vào. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký và ôn thi:

- Đăng ký: từ 20/9/2016 đến 07/10/2016;

- Địa điểm đăng ký: Phòng A.I.3, nhà A trường ĐH Ngoại ngữ. Sinh viên ôn thi B1 tiếng Anh sẽ được cấp thẻ để ôn thi online (nhận khi đăng ký tại phòng A.I.3). Bộ đề ôn này thay đổi thường xuyên các phần theo mỗi đợt thi. Hiện nay có 1 số quầy photo ngay trước Trường có bán các bộ đề ôn thi (In ra trên giấy và đĩa kèm theo) không được cập nhật nội dung theo mỗi đợt ôn. Sinh viên không nên ôn theo các bộ đề ôn trên giấy này và Trường cũng không chịu trách nhiệm về những bộ đề ôn này vì không phải do Trường cung cấp.

- Ôn thi: từ 05/10/2016 đến 27/10/2016;

- Thi thử chứng chỉ tiếng Anh B1 trên máy tính: 23/10/2016;

- Thi lấy chứng chỉ (dự kiến): 29, 30 & 31/10/2016.

2. Số tiết ôn thi:  

- 10 buổi x 03 tiết = 30 tiết vào buổi tối các ngày trong tuần và buổi sáng, chiều thứ 7, Chủ nhật;

3. Các chứng chỉ ôn thi: Chứng chỉ bậc 3/6 (B1) và 2/6 (A2) tiếng Anh.

4. Nội dung ôn thi: 

- Giảng viên sẽ ôn lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản, giải mẫu các đề thi có định dạng như định dạng đề đang được sử dụng để thi, hướng dẫn và luyện tập các kỹ năng thi trên máy tính. 

- Sinh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử 10 đề thi online do Trường biên soạn (đối với chứng chỉ Tiếng Anh B1) hoặc được phát 05 bộ đề để ôn luyện (đối với các chứng chỉ Tiếng Anh A2).

 

5. Kinh phí ôn tập: 450.000đ/sinh.