Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 (ĐỢT 2) DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC [03/10/2016]

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 (ĐỢT 2)

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC (RIÊNG TIẾNG ANH VIỆC ĐĂNG KÝ NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 25&27/9/2016)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân (SV đã thi đầu vào mới đăng ký được HP)

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2016-2017 ( Góc trên bên trái màn hình)

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm.

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và bắt đầu học từ 10/10/2016. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 10/10/2016, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Tên mỗi lớp học phần đều có tên giáo trình chính trong ngoặc đơn (Elements hoặc Life). Sinh viên lưu ý khi đăng ký. Nếu chưa rõ sinh viên tải file theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat xem file TB về việc đăng ký lớp học theo bộ giáo trình Life để xem cụ thể. Nếu đã đầy lớp theo 1 bộ giáo trình, không thể đăng ký thêm, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để mở lớp mới theo đúng giáo trình để đăng ký.

2.      Những sinh viên chưa đăng ký học phần tiếng Anh A1,A2,B1 có thể đăng ký vào đợt này cùng với sinh viên năm 1 khóa 2016 và chỉ đăng ký giáo trình Element.

3.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (kế hoạch thi đầu vào bổ sung dự kiến 16/10/2016).

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 16:00 ngày 03.10.2016

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày 07.10.2016

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 08/10/2016 đến hết ngày 09/10/2016 (Thứ 7, CN)

-         Sau 2 ngày xử lý đăng ký, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

+  Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên phiếu .

+  Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

+  Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-            Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – ĐỢT II – NĂM HỌC 2016-2017 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CÁC TRƯỜNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC)

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 1 =>Nhóm 15 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 -  Đại học Y Dược.

-         SV bắt đầu học từ 10/10/2016 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 2/11 – 29/11/2016 và tiếp tục học cho đến khi kết thúc chương trình

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài đến giữa tháng 1/2016, lịch thi học kỳ dự kiến vào tháng 2/2017

2.      Từ nhóm 16 =>Nhóm 80 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

-         Sinh viên Đại học Nghệ thuật và Khoa GDTC phải chọn đăng ký những nhóm có ngày thứ 7, do phải tham gia học quân sự hoặc theo sự sắp xếp lịch học của trường.

-         SV bắt đầu học từ 10/10/2016 và học kết thúc chương trình đến cuối tháng 12/2016

-         Một số nhóm sẽ học 2 tiết/ tuần và sẽ kéo dài đến giữa tháng 1/2016, lịch thi học kỳ dự kiến vào tháng 2/2017

Tiếng Anh A2:

3.      Từ Nhóm 89 =>Nhóm 98 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 các trường đã thi đầu vào và bắt đầu học từ cấp độ A2.

-         SV bắt đầu học từ 10/10/2016

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2016, lịch thi học kỳ dự kiến vào tháng 1/2017

4.      Từ nhóm 23 =>Nhóm 28 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV ĐH Y Dược năm 1 bắt đầu học từ cấp độ A2

-         SV bắt đầu học từ 10/10/2016 và nghỉ để tham gia học quân sự trong tháng 12/2016, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình, lịch thi hết cấp độ dự kiến vào tháng 2/2017.

-         SV các trường theo dõi kế hoạch học quân sự của Đh Y Dược, có thể đăng ký vào những nhóm này và theo đúng tiến độ của nhóm học phần.

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 87 -> nhóm 90 :

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi đầu vào và đủ điều kiện học B1

-         Lưu ý : - Sinh viên ĐH Y dược phải đăng ký đúng nhóm 90 do có lịch quân sự

-         Sinh viên các trường khác không được đăng ký vào  những nhóm này, ngoài kế hoạch trên Phòng Đào tạo không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

2.      Từ nhóm 87 -> nhóm 89 :

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi đầu vào và đủ điều kiện học B1

Lưu ý : - Bắt đầu học từ 10/10/2015 và hoàn tất chương trình đến cuối tháng 12 năm 2016.

-         Sinh viên chưa đăng ký được cấp độ B1 có thể đăng ký vào những nhóm này .

II.               Các ngoại ngữ khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp A1: 2 nhóm

2.      Tiếng Hàn A1: 5 nhóm

3.      Tiếng NhậtA1: 4 nhóm

4.      Tiếng TrungA1 : 5 nhóm

a.      1 nhóm YHCT học chiều thứ 6, SV các trường không được đăng ký vào nhóm này

b.      4 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung.

Nếu có vấn đề về thời khóa biểu và đăng ký, sinh viên liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong giờ hành chính (0905.559.050).

PHÒNG ĐÀO TẠO