Đăng nhập
V/v ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Trung bậc 3/6 (B1) và tiếng Anh bậc 2/6 (A2) cho sinh viên Đại học Huế [13/09/2016]

Để tạo điều kiện cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế ôn và thi đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên, trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ tiếp tục mở các lớp ôn thi cho sinh viên đăng ký dự thi đợt 4 năm 2016 vào. Kế hoạch cụ thể cho đợt thi thứ 4 năm 2016 như sau:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký và ôn thi:

- Đăng ký: từ 20/9/2016 đến 30/9/2016;

- Địa điểm đăng ký: Phòng A.I.3, nhà A trường ĐH Ngoại ngữ;

- Ôn thi: từ 05/10/2016 đến 25/10/2016;

- Thi thử chứng chỉ tiếng Anh B1 trên máy tính: 23/10/2016;

- Thi lấy chứng chỉ (dự kiến): 29, 30 & 31/10/2016.

2. Số tiết ôn thi:  

- 10 buổi x 03 tiết = 30 tiết vào buổi tối các ngày trong tuần và buổi sáng, chiều thứ 7, Chủ nhật;

3. Các chứng chỉ ôn thi: Chứng chỉ bậc 3/6 (B1) tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Trung; chứng chỉ bậc 2/6 (A2) tiếng Anh.

          4. Nội dung ôn thi: 

- Giảng viên sẽ ôn lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản, giải mẫu các đề thi có định dạng như định dạng đề đang được sử dụng để thi, hướng dẫn và luyện tập các kỹ năng thi trên máy tính. 

- Sinh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử 10 đề thi online do Trường biên soạn (đối với chứng chỉ Tiếng Anh B1) hoặc được phát 05 bộ đề để ôn luyện (đối với các chứng chỉ khác).

5. Kinh phí ôn tập: 450.000đ/sinh.