Đăng nhập
THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC ÔN THI TIẾNG ANH NNKC A2 VÀ B1 TẠI TRƯỜNG ĐHNN ĐỢT THI CHỨNG CHỈ NGÀY 28/08/2016 [22/07/2016]

Phòng Đào tạo thông báo lịch học ôn tiếng Anh A2 và B1 cho sinh viên đã đăng ký tại trường Đại học Ngoại ngữ. Sinh viên theo đường link sau đây http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=938  để xem danh sách và phòng học.

Lưu ý: Các lớp ôn B1 bắt đầu học từ ngày Thứ 2 (25/07/2016)

           Riêng lớp ôn A2 bắt đầu học từ ngày Thứ 2 (01/08/2016).