Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ÔN THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH B1 [20/06/2016]

Để tạo điều kiện cho sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế ôn và thi đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 3/6 (B1), trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ phối hợp với Quý Trường / Khoa để mở các lớp ôn thi cho sinh viên của Quý Trường / Khoa, đặc biệt là sinh viên khóa tuyển sinh đại học 2013. Kế hoạch cụ thể cho đợt thi dự kiến vào ngày 29/8/2016 như sau:

1. Thời gian đăng ký và ôn thi:

- Đăng ký: từ 20/6/2016 đến 20/7/2016;

- Ôn thi: từ 25/7/2016 đến 25/8/2016;

- Thi thử trên máy tính tại trường Đại học Ngoại ngữ: 14/8/2016;

- Thi lấy chứng chỉ (dự kiến): 29&30/8/2016.

2. Số tiết ôn thi:  

- 10 buổi x 03 tiết = 30 tiết vào các buổi sáng hoặc chiều của các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật;

          3. Nội dung ôn thi: 

- Giảng viên sẽ ôn lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản, giải mẫu các đề thi có định dạng như định dạng đề đang được sử dụng để thi, hướng dẫn và luyện tập các kỹ năng thi trên máy tính. 

- Sinh viên được cấp thẻ để ôn luyện và thi thử 10 đề thi online do Trường biên soạn.

4. Cách thức tổ chức: Tùy theo điều kiện, Các Trường / Khoa có thể tổ chức theo các phương án sau:

4.1. Ghi danh và ôn thi tại các Trường / Khoa: Phòng chức năng được phân công của các Trường / Khoa thông báo, ghi danh, thu kinh phí ôn và mở lớp, bố trí phòng học có máy chiếu, có mạng và có loa kết nối với laptop, cử cán bộ quản lý lớp. Phòng Đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ mời giảng viên ôn tập, cấp thẻ cho sinh viên và giảng viên, phối hợp quản lý lớp.

4.2. Các Trường / Khoa ghi danh, ôn thi tại trường Đại học Ngoại ngữ (trong trường hợp các Trường / Khoa không có phòng học đáp ứng yêu cầu ở trên): Phòng chức năng được phân công của các Trường / Khoa thông báo, ghi danh, thu kinh phí ôn và mở lớp. Sau đó chuyển lớp sang học tại trường Đại học Ngoại ngữ. Trường Đại học Ngoại ngữ bố trí phòng học. Phòng Đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ mời giảng viên ôn tập, cấp thẻ cho sinh viên và giảng viên, quản lý lớp.

4.3. Ghi danh và ôn thi tại trường Đại học Ngoại ngữ: Các Trường / Khoa thông báo cho sinh viên liên hệ tại Phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A.I.3 nhà A) trong khoảng thời gian từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 20/7/2016. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ phân công các đơn vị trong Trường triển khai ghi danh và tổ chức lớp ôn cho sinh viên.

5. Kinh phí ôn tập: 450.000đ/sinh viên để chi trả các khoản sau:

5.1. Thẻ ôn và thẻ thi thử 10 đề: 250.000đ/thẻ/sinh viên;

          5.2. Kinh phí ghi danh, tổ chức và quản lý lớp, giảng dạy của giảng viên và cơ sở vật chất: 200.000đ/sinh viên;

Sinh viên cửa các trường / khoa không tổ chức ghi danh và ôn tập xin liên hệ đăng ký trực tiếp tại phòng A.I.3 Nhà A trường Đại học Ngoại ngữ từ nay đến hết ngày 20/7/2016.