Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HCĐ NNKC HK I-2015-2016  [17/03/2016]

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã nhập hoàn tất điểm thi HCĐ học kỳ I - năm học 2015-2016. Đề nghị sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi.