Đăng nhập
HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM BÀI THI B1 NNKC TIẾNG ANH (THI MÁY) [14/03/2016]

 

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM BÀI THI B1 NNKC TIẾNG ANH (THI MÁY)

Sinh viên tải file đính kèm, xem đầy đủ và thật kỹ các bước hướng dẫn quy trình làm bài thi trên máy.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=853