Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI THỬ (THI MÁY) NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH B1 NGÀY 09/03/2016 [26/02/2016]

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức một kỳ thi thử miễn phí để kiểm tra toàn bộ hệ thống cũng như đề thi trước khi tổ chức kỳ thi chứng chỉ NNKC chính thức. Nay Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã và đang chuẩn bị đăng ký dự thi B1 (NNKC) về kế hoạch tổ chức thi thử NNKC Tiếng Anh - Cấp độ B1, cụ thể như sau:

 • Ngày test : 09/03/2016
 • Giờ thi : 17h00
 • Số lượng tối đa : 115, 3 phòng
 • Địa điểm thi : Giảng đường B - Tầng 4 (Phòng máy)
 • Hình thức thi thử : Thi máy
 • Đối tượng được đăng ký : tất cả sinh viên đã đủ điều kiện dự thi B1 (Đã hoàn thành các cấp độ, điểm QTHT >=50, và hoàn thành học phí các học phần)
 • Hình thức và thời gian đăng ký : đăng ký trực tuyến, cụ thể theo các bước sau:

  1. Thời gian đăng ký trực tuyến: 9h00, Từ 29/02/2016 đến hết ngày 05/03/2016
  2. Chọn học kỳ tác nghiệp là HK3 - 2015-2016
  3. Chọn nhóm có tên TEST B1 NNKC
  4. Chờ Phòng Đào tạo duyệt và tham gia dự thi
  5. Lịch thi sinh viên xem tại tài khoản cá nhân chậm nhất vào ngày 08/03/2016

Do số lượng tài khoản thi thử có hạn (115 TK) do đó tất cả SV phải lưu ý và nhanh chóng đăng ký, những sinh viên không thỏa những điều kiện của đối tượng được đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ tự động hủy, tạo điều kiện cho các sinh viên khác.