Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ, LÀM THỦ TỤC, ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (A2&B1) ĐỢT 1/2016 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ [30/12/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 1 năm học 2015-2016 vào tháng 3/2016. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 25/01/2016 đến 04/03/2016 (Sinh viên theo đường link sau để tải về Hướng dẫn đăng ký dự thi http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=687 ). Sinh viên đã đăng ký muốn hủy trên mạng cũng phải thực hiện trong khoảng thời gian này.

- Phòng Đào tạo duyệt đăng ký: ngày 05/03/2016.

- Sinh viên, sau khi đã đăng ký trên mạng, tiếp tục làm thủ tục tại Văn phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A.I.3 trường ĐH Ngoại ngữ): từ 22/02/2016 đến 10/03/2016. Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng không làm thủ tục sẽ không được xếp lịch thi và phòng thi. Sinh viên nộp 02 ảnh 3x4, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, Mã SV, trường, ngành. Ảnh bỏ trong phong bì. Ngoài phong bì có ghi họ tên, Mã SV, trường, ngành, số điện thoại liên hệ, dự thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ gì, cấp độ gì. Sinh viên xin dự thi cấp độ A2 nộp đơn theo mẫu và có xác nhận của trường quản lý sinh viên (Mẫu 13/ĐT-NNKC). Sinh viên dự thi chứng chỉ từ lần thứ 2 trở lên phải nộp lệ phí. Mức lệ phí sẽ thông báo sau khi được Đại học Huế phê duyệt.

- Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: 15/03/2016. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với phòng Đào tạo (0543830678) hoặc chuyên viên Trần Thiện Đạt (0985844267) để xử lý.

- Lịch thi dự kiến: từ 20/03/2016. Những sinh viên đã làm thủ tục nhưng không dự thi được trong đợt này phải làm đơn theo mẫu nộp cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên trước ngày  10/03/2016. Nếu không có đơn sinh viên vẫn được xếp lịch thi và sinh viên không dự thi được sẽ bị tính là đã dự một lần thi.

- Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn. Trước khi thi 1 tuần sinh viên thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=809 để xem Hướng dẫn cách làm bài thi trên máy tính.

- Chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) sẽ thi trên máy tính, các chứng chỉ khác sẽ thi giấy. Để ôn thi được tốt, sinh viên xem đề cương ôn tập tại đường linh http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=808 . Đặc biệt chứng chỉ tiếng Anh B1 sẽ thi trên máy tính toàn bộ (kể cả thi nói) nên sinh viên phải luyện tập kỹ cách thi này. Hiện nay trường Đại học Ngoại ngữ đã xây dựng xong ngân hàng đề ôn luyện thi chứng chỉ Ngoại ngữ Không chuyên tiếng Anh bậc 3/6 (B1) và nhập vào phần mềm. Để luyện tập, sinh viên thi tiếng Anh B1 liên hệ mua thẻ ôn tập, luyện thi và thi thử tại văn phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A.I.3) và tự ôn luyện trong khoảng 4-6 tuần sẽ đạt kết quả tốt. Mỗi thẻ sinh viên được Luyện thi 75 ngày cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và được Thi thử 4 đề (thẻ 150.000đ), 7 (thẻ 200.000đ) đề hoặc 10 đề (thẻ 250.000đ) tùy theo mệnh giá thẻ. Sinh viên phải làm phần Luyện thi nhiều lần cho thật kỹ, thật chắc trước khi Thi thử. Khi Thi thử sinh viên phải làm hết tất cả các câu trong 1 đề thi.

            Mẫu đơn cho sinh viên dự thi cấp độ A2

Số: ……./CC-NNKC                                                                                                   Mẫu 13/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN A2

 

Kính gửi:  - Phòng Công tác HSSV trường / khoa …………………………………

                              - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                            - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

 Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

            Theo Khoản 3 Điều 3 trong Quy định Dạy và học Ngoại ngữ Không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế ban hành bởi Quyết định 1206/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế, tôi là sinh viên dân tộc ít người nên trình độ Ngoại ngữ không chuyên bắt buộc để xét tốt nghiệp ra trường là bậc 2/6 (A2). Vậy, tôi làm đơn này xin được dự thi lấy chứng chỉ A2 Tiếng ……….

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

      Xác nhận của phòng Công tác HSSV                             Người làm đơn    

 

       của trường / khoa quản lý sinh viên