Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH THI CỤ THỂ [26/09/2015]

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã xếp xong danh sách dự thi cụ thể, SV đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ I - năm học 2015-2016, chọn menu Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch thi, phòng thi, giờ thi. Danh sách phòng thi sẽ được dán bảng thông báo tại dãy nhà C trước mỗi xuất thi.

Lưu ý : Xuất 14h00 ngày 27/9/2015, phòng CIII.3, Phòng Đào tạo đã hủy các bạn Trường Luật năm 2015 ra khỏi đợt thi này và chờ đợt thi đầu tháng 11. Những SV được xếp lịch thi xuất 17h00 phòng CV.3 sẽ được đẩy lên phòng CIII.3, giờ thi 14h00.

Đây là thông báo chuyển đổi chỉ 2 phòng liên quan, vì vậy yêu cầu 2 phòng này theo dõi và tham gia thi đúng thời gian quy định.

Phòng Đào tạo