Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT A1,A2 HỌC LẦN 2 - HKIII - NĂM HỌC 2015-2016 [17/09/2015]

Hiện tại, Phòng Đào tạo đã tổng kết và đồng ý mở lớp tiếng Nhật A1,A2 học lần 2. Vì vậy yêu cầu sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ III - năm học 2015-2016 để đăng ký nhóm lớp và xem lịch học, phòng học cụ thể. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/9/2015. Bắt đầu học từ 4/10/2015.

Thời gian mở đăng ký : 9h00 ngày 18/9/2015

Phòng Đào tạo