Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HK I – ĐỢT I – NĂM HỌC 2015-2016 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CÁC TRƯỜNG [31/08/2015]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 (ĐỢT 1)

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CỦA CÁC TRƯỜNG

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2015-2016 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 14/9/2015, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên học lại các học phần, chờ kế hoạch cụ thể và đăng ký lớp học phần tại học kỳ III – 2015-2016

2.      Sinh viên chưa đăng ký học phần tiếng Anh A1,A2 có thể chờ kế hoạch của sinh viên khóa tuyển sinh 2015 (kế hoạch học dự kiến đầu tháng 10)

3.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015 (kế hoạch thi dự kiến giữa tháng 9)

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 01.09.2015

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 13.09.2015

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 14/09/2015 đến hết ngày 17/09/2015 ( Sinh viên ĐH Khoa học, Đại học Luật học Quân sự từ 7/9/2015 đến 4/10/2015 sẽ xử lý sau từ ngày 5 – 7/10/2015.

-         Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-            Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải download file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và  nộp "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần" (file đính kèm " http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430 " ) tại Phòng AI.3 - Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên  để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

ü  Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu .

ü  Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

ü  Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-            Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – ĐỢT I – NĂM HỌC 2015-2016 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CÁC TRƯỜNG

I.                   Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A2 :

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 13 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 2 -  Khoa Luật.

-         Tham gia học Quân sự từ 7/9 – 4/10/2015 và bắt đầu học từ 5/10/2015

-         Đăng ký nhóm từ 1/9 đến 13/9/2015

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2015

2.      Từ nhóm 14 - > Nhóm 50 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Khoa học

-         Đối tượng 1 : Tham gia học Quân sự từ 7/9 – 4/10/2015  và bắt đầu học từ 5/10/2015

o   14 nhóm ( từ nhóm 14 đến nhóm 27 )

-         Đối tượng 2 : bắt đầu học từ 14/9/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 5/10 – 1/11/2015 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến cuối tháng 12 năm 2015.

o   20 nhóm ( từ nhóm 28 đến nhóm 50 )

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2015 trong học kỳ này .

3.      Từ nhóm 51 -> nhóm 90 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Đại học Nông lâm

-         Lưu ý : SV một số ngành theo lớp truyền thống phải đăng ký theo nhóm lớp để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch thực tập nghề sau này,

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học đến hết tháng 12/2015.

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2015 trong học kỳ này .

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 1 -> nhóm 8 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm ,ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non

Lưu ý : - Bắt đầu học từ 14/9/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 5/10 – 1/11/2015 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến cuối tháng 1 năm 2016.

-         Sinh viên các ngành khác thuộc trường ĐH Sư phạm không được đăng ký vào  những nhóm này, ngoài kế hoạch trên Phòng Đào tạo không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

2.      Từ nhóm 9 -> nhóm 32 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm

Lưu ý : - Bắt đầu học từ 14/9/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 30/11 – 27/12/2015 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến cuối tháng 1 năm 2016.

-         Sinh viên các ngành khác không được đăng ký vào  những nhóm này, ngoài kế hoạch trên Phòng Đào tạo không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

3.      Từ nhóm 33 -> Nhóm 63 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Y dược

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những nhóm khác trong trường ĐH Y dược hoặc trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

4.      Từ nhóm 64 -> nhóm 120 :( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Nghệ thuật, Khoa GDTC và Khoa Du lịch.

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường, ngoài kế hoạch trên Tổ QL NNKC  không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

II.               Các ngành khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp A2: 1 nhóm (11 sinh viên Khoa Luật học tiếng Pháp tăng cường)

2.      Tiếng Pháp B1: 5 nhóm

3.      Tiếng Nga B1: 1 nhóm

4.      Tiếng Trung B1 : 9 nhóm

a.      3 nhóm YHCT học chiều thứ 4

b.      2 nhóm Sư phạm đi học quân sự, SV các trường khác không được đăng ký vào 2 nhóm này

c.      4 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung.

5.      Tiếng Nhật B1 : 5 nhóm

6.      Tiếng Hàn B1 : 6 nhóm

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO