Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH HỌC LẠI CẤP ĐỘ A1 VÀ A2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015  [17/08/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo:

Trường sẽ tổ chức thu học phí ngoại ngữ không chuyên cho các đối tượng sau đây:

1 - Sinh viên học lại các lớp Tiếng Anh cấp độ A1 & A2 thuộc đợt 3 học kỳ 3 năm học 2014-2015, bắt đầu học từ ngày 20/7/2015 và 10/08/2015.

2 - Sinh viên học các lớp Ngoại ngữ Không chuyên cấp độ A1, A2, B1 thuộc đợt 2 học kỳ 3 năm học 2014-2015 và thuộc học kỳ 2 năm học 2014-2015 nhưng chưa nộp học phí và chưa được dự thi trong đợt thi cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2015. Những sinh viên này sau khi nộp học phí xong làm đơn (mẫu đơn số 7 ở quầy photo) nộp cho CV Hiếu (trong giờ hành chính) tại phòng Đào tạo, để được bố trí thi bố sung vào đợt thi 22.08.2015.

3- Ngoài các học kỳ hiện tại, sinh viên phải nộp học phí của các học kỳ trước còn nợ mới được dự thi. Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là những học kỳ đã học, vào kế hoạch học tập để xem mình còn nợ học phí không. Khi nộp học phí phải nói rõ mình nộp học phí của học kỳ nào, năm học nào;

Thời gian nộp: trong 02 ngày Thứ 4 và Thứ 5 (19 & 20/08/2015 Ngoài 02 ngày này Trường sẽ không tổ chức thu bổ sung.

Địa điểm: Phòng A.I.3, tầng 1, Nhà A (nhà trên đồi), trường Đại học Ngoại ngữ.

Đề nghị tất cả sinh viên thuộc các diện nói trên nghiêm túc thực hiện.