Đăng nhập
Thông báo về lịch thi HCĐ cho các lớp tiếng Anh học lại cấp độ A1 và A2 thuộc học kỳ 3 năm học 2014-2105 [12/08/2015]

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ xin thông báo lịch thi dự kiến cho các lớp tiếng Anh học lại cấp độ A1 và A2  thuộc học kỳ 3 năm học 2014-2105. Cụ thể như sau:

Các lớp tiếng Anh A1 từ nhóm 20 đến 24 và các lớp tiếng Anh A2 từ nhóm 14 đến 17 thi vào ngày Thứ 7 (22.08.2015).

Lưu ý: Những sinh viên chưa thi được trong các đợt trước (đã nộp đơn xin thi lại tại phòng đào tạo với lý do chính đáng) sẽ thi cùng đợt này.

Trước ngày thi của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì về lịch thi (không có tên trong danh sách, trùng lịch thi) liên hệ ngay CV. Hiếu (DĐ: 01637961691- trong giờ hành chính) để được giải quyết.   

 

            PHÒNG ĐÀO TẠO