Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC MỞ ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC LẠI TIẾNG ANH A1 VÀ A2 ĐỢT 3 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015 [03/08/2015]

Hiện nay phòng Đào tạo tiếp tục mở đăng ký các lớp học lại tiếng Anh A1 và A2 đợt 3 trong học kì 3 năm học 2014-2015 theo đúng kế hoạch đã triển khai, cụ thể như sau:

1. Tiếng Anh A1 từ nhóm 25 đến 36

2. Tiếng Anh A2 từ nhóm 18 đến 25

Thời gian học: từ 10.08.2015 đến ngày 31.08.2015

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17.08.2015 (Sinh viên phải chọn thiết lập học kỳ 3 năm học 2014-2015 để đăng ký lớp)

Thời hạn xử lý đăng ký: 18.08.2015 - 20.08.2015
 
Sinh viên lưu ý theo dõi để thực hiện.
 
         
                            PHÒNG ĐÀO TẠO