Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI ĐỢT THI NGÀY 21.06.2015 SANG NGÀY 23.06.2015 [21/06/2015]

Do ngày Chủ Nhật 21.06.2015 bị mất điện không thể tổ chức thi được nên trường Đại học Ngoại Ngữ xin thông báo về việc thay đổi ngày thi của đợt thi ngày chủ nhật qua ngày Thứ 3 (23.06.2015) cụ thể như sau:

Xuất 1 17h00 (xuất 7h30 ngày 21.06.2015 chuyển sang)

Xuất 2 18h30 (xuất 9h00 ngày 21.06.2015 chuyển sang)

Xuất 3 20h00 (xuất 14h00 ngày 21.06.2015 chuyển sang)

Sinh viên lưu ý theo dõi để thực hiện. Nếu sinh viên nào có vấn đề gì với lịch thi thay đổi liên hệ ngay C.V Trần Đình Hiếu ( DĐ: 0906513138) để được giải quyết trong ngày 22.06.2015.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO