Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, ĐĂNG KÝ VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (A2 VÀ B1) [11/11/2014]

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (cấp độ A2 và B1) cho sinh viên của Đại học Huế đã và đang học tiếng Anh cấp độ B1 (sinh viên năm thứ 2 và một số sinh viên năm thứ nhất) tại trường Đại học Ngoại ngữ, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức cho những sinh viên thuộc đối tượng này một buổi hướng dẫn và thông báo các thông tin cần thiết. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian tập huấn:

- Ngày tập huấn: Ngày 23/11/2014.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà A trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế.

- Sắp xếp các xuất:

+ Xuất 1: Bắt đầu 7h30 dành cho các nhóm Tiếng Anh B1 từ nhóm 1 đến nhóm 15 thuộc học kỳ 1 năm học 2014-2015; 

+ Xuất 2: Bắt đầu từ 9h00 dành cho các nhóm Tiếng Anh B1 từ nhóm 16 đến nhóm 30 thuộc học kỳ 1 năm học 2014-2015;

+ Xuất 3: Bắt đầu từ 13h30 dành cho các nhóm từ nhóm 32 đến nhóm 55 thuộc học kỳ 1 năm học 2014-2015;

+ Xuất 4: Bắt đầu từ 15h00 dành cho các nhóm từ nhóm 56 đến nhóm 74 thuộc học kỳ 1 năm học 2014-2015;

+ Xuất 5: Bắt đầu từ 16h30 dành cho các nhóm Tiếng Anh B1 thuộc trong năm học 2013-2014;

+ Giáo viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh Không chuyên có thể dự bất kỳ xuất nào trong 5 xuất nói trên.

+ Chỗ ngồi ở Hội trường có hạn, đề nghị sinh viên đi đúng xuất đã được phân công.

2. Nội dung hướng dẫn:

- Quy định về điều kiện dự thi lấy chứng chỉ NNKC B1, thủ tục để được giảm chuẩn xuống A2;

- Hướng dẫn cách đăng ký thi lấy chứng chỉ NNKC online trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên;

- Kế hoạch dự kiến thi lấy chứng chỉ NNKC;

- Cách làm bài thi lấy chứng chỉ NNKC trên máy tính;

- Định dạng đề thi;

- Giới thiệu về phần mềm ôn thi lấy chứng chỉ NNKC KOBO;

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên;

 

            Đây là nội dung rất quan trọng. Kính đề nghị Quý lãnh đạo các phòng Đào tạo Đại học và phòng Công tác HSSV, khoa Tiếng Anh Chuyên ngành và tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.