Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Lần 2 – đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018
[12/09/2018]
  Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Lần 2 – đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018. Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn từ 10/9/2018 đến hết ngày 14/9/2018. Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD/view?usp=sharing

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2018-2019 (DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 VÀ CÁC KHÓA VỀ TRƯỚC
[12/09/2018]
    Trường Đại học Ngoại ngữ  sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào đợt 1 cho những sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2018 và các khóa trở về trước. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI ĐÁNH GIÁ NLNN KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 28/7/2018
[11/09/2018]
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả phúc khảo đợt thi 28/07/2018 (đợt 4, năm 2018). Kết quả phúc khảo đã được nhập trực tiếp vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân, vào mục chứng chỉ đã đăng ký để kiểm tra. Những trường hợp có thay đổi kết quả và có kết quả ĐẠT, sinh viên đăng ký nhận chứng nhận bổ sung tại phòng AI.3.

Về việc đăng ký thi thử đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
[10/09/2018]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thi thử Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch cụ thể như sau: · Ngày thi : 22/09/2018 (Thứ 7); · Hình thức thi: Thi cả 4 kỹ năng trên máy tính; · Ngoại ngữ: Tiếng Anh; · Định dạng đề thi: Bậc 2 (A2) và bậc 3 - 5 (B1-C1); · Địa điểm thi : Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; · Đối...

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 2 NHÓM TIẾNG TRUNG A1- NHÓM 10 VÀ TIẾNG HÀN A1- NHÓM 8
[10/09/2018]
Phòng Đào tạo đã mở bổ sung thêm 2 nhóm Tiếng Hàn A1 - Nhóm 8; Tiếng Trung A1 - Nhóm 10;  Lưu ý: Phòng đã hủy những sinh viên không phải ngành YHCT ra khỏi nhóm 8,9, đề nghị những sinh viên này theo dõi và đăng ký lại.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Học lại lần 2 - Đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018.
[10/09/2018]
 Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Học lại lần 2 -  Đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018. Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân NNKC. Sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả điểm, những trường hợp có lý do đã được xử lý cho thi lại trong đợt này, liên hệ CV Đạt để cập nhật điểm vào tài khoản.

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019
[10/09/2018]
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019 Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3, năm học 2018-2019 để đăng ký nhóm học phần. Các nhóm học phần bắt đầu học từ 16/9/2018 (Chủ nhật). Sinh viên theo dõi lớp được duyệt trong ngày 14/9/2018. Nếu lớp không được duyệt, phòng Đào tạo sẽ có kế hoạch khác cho...

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1 (Sinh viên năm 1, Khóa tuyển sinh 2018)
[07/09/2018]
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1(Sinh viên năm 1 Khóa tuyển sinh 2018) tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (các ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật và Tiếng Pháp A1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau: Thời gian và...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TEST ĐẦU VÀO TIẾNG ANH, ĐỢT 1, NĂM 2018 (9/9/2018)
[06/09/2018]
  Sinh viên tải file hướng dẫn để xem đầy đủ quy trình và thực hiện trong quá trình dự thi. http://www.mediafire.com/file/f0iamtv6k1th558/H%25C6%25AF%25E1%25BB%259ANG_D%25E1%25BA%25AAN_C%25C3%2581C_B%25C6%25AF%25E1%25BB%259AC_L%25C3%2580M_B%25C3%2580I_THI_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_V%25C3%2580O_2018.pdf

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ BỔ SUNG
[06/09/2018]
   Trường ĐHNN thông báo cho những sinh viên còn nợ học phí NNKC của học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 và các học phần của những học kỳ trước. Thời gian nộp ngày 12/09/2018  + Sáng  8h00 - 11h00 + Chiều 14h00 - 17h00. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN  Sinh viên lưu ý phải nộp học phí tất cả các học phần còn nợ của những học kỳ trước sinh viên mới đủ điều kiện đăng ký...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65