Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1, A2 NGÀY 20, 21 VÀ 22 /02/2019 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.
[28/02/2019]
  Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận đơn từ 04/03/2019 đến hết ngày 11/03/2019. Tải mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD  

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[26/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học từ 26/02 đến 03/03/2019.  Thứ 4 (27/2) Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 21, Tiết 7-9, Phòng AIII.1, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 5 (28/2) Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 73, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 6 (1/3) Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 75, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 7(2/3) -...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐỢT THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN THÁNG 3/2019
[25/02/2019]
Do trùng với hoạt động đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp chứng chỉ của Bộ GD-ĐT theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT Trường Đại học Ngoại ngữ thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 2 năm 2019 vào tháng 03/2019 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch được điều chỉnh lại như sau: 1. Sinh viên đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 30/01/2019...

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI PHÒNG HỌC 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2)
[22/02/2019]
PHÒNG HỌC CỦA 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) CỦA GV NGUYỄN QUANG VÀ TRẦN THỊ THỦY HOÀI CHUYÊN XUỐNG HỌC PHÒNG AII.1. PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[21/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 24/02/2019) Thứ 6 (22/2) Tiếng Anh B1, nhóm 85, Tiết 7-9, Phòng AIII.9, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm Tiếng Anh B1, nhóm 20, Tiết 10-12, Phòng AIII.5, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm Thứ 7 (23/2) Tiếng Anh B1, nhóm 57, Tiết 1-3, Phòng AIII.8, GV Nguyễn Trung Tính Chủ nhật (24/2) Tiếng Anh A2, nhóm 30, Tiết 1-4, Phòng AIII.3, GV Lê Thị...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[18/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019) Thứ 3 (19/2) Tiếng Anh B1, nhóm 23, Tiết 1-3, Phòng AIII.5, GV Cái Ngọc Duy Anh Tiếng Anh B1, nhóm 89, Tiết 1-3, Phòng AIV.1, GV Nguyễn Thị Diệu Phương Thứ 7 (23/2)  Tiếng Anh A1, nhóm 27, Tiết 7-9, Phòng AII.4, GV Trần Thị Lệ Ninh Sau thời gian trên lớp học bình thường.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH CỦA GV. NGUYỄN THỊ THANH LOAN
[15/02/2019]
  Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019) Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 3 Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 3 AII.1 3 - 5 Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 48  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 5 AII.8 7 - 9   Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 44  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 4 AIII.4 7 - 9  Sau thời gian trên lớp học bình thường.

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 20 - 22/02/2019
[15/02/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) và TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) ngày 20 - 22/02/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập học kỳ 1 năm học 2018/2019 (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học...

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC CÁC HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018-2019
[13/02/2019]
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ DUYỆT CÔNG BỐ CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019. SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ KIỂM TRA LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC. TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/2/2019; (KỂ CẢ CÁC NHÓM CỦA HỌC KỲ 3, ĐỢT 2); NHỮNG NHÓM SINH VIÊN BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐỂ MỞ LỚP, THEO DÕI THÔNG BÁO (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/726) ĐỂ XỬ LÝ ĐÚNG...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN BẬC 2/6 VÀ 3/6 (A2 VÀ B1) ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2019
[12/02/2019]
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/723

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65